Do tohto projektu sme vošli v štádiu hrubej stavby. Prebrali sme stavenisko po firme, s ktorou nebol zadávateľ spokojný. Opravovali sa rôzne nedostatky a nadviazali sme na východiskový stav domu. Momentálne pokračujeme vo výstavbe do štádia na kľúč.

zaujem