stavby na kluc cadca 01Keďže sme sa vo vízií našej rodinnej firmy zaviazali o transparentnosť, zodpovednosť a spokojnosť na všetkých stranách, tak nemôžeme byť lacný. Záujemcovia o výstavbu napr. rodinného domu často krát oslovia viaceré stavebné spoločnosti za účelom získania čo najvýhodnejšej ponuky. Ak však záujemca o výstavbu berie do úvahy ako hlavné kritérium pre rozhodnutie iba cenovú ponuku, môže vzniknúť problém.

 

Veľa firiem zámerne nastaví cenovú ponuku nízko a vykompenzuje si rozdiel počas výstavby na iných miestach. Preto je dôležité, aby sa záujemcovia okrem cenovej ponuky zaujímali aj o referencie na danú firmu, časovú efektívnosť výstavby, povedomie o firme, podnikateľskú zodpovednosť a iné.

Dôležitú pridanú hodnotu ktorú náš klient získa je hlavne poradenstvo počas celej doby výstavby, ktorá dokáže ušetriť nemalé finančné prostriedky klientovi.

zaujem