Na trhu sa stretnete s množstvom stavebných firiem. Môžete venovať množstvo času a zisťovať si aké ceny ponúka ktorá stavebná firma. 

Ale ako sa v vyznať vo všetkých tých ponukách a cenách. Z rôznych diskusných fór vieme, že často krát firmy na začiatku sľúbia konkrétnu sumu za svoju prácu a vplyvom rôznych vopred nedefinovaných dôvodov sa cena finálne podstatne navýši. 

A je to pochopiteľné. Keď nám potenciálni klienti povedia, že sa rozhodli pre inú ponuku, ktorá je v podstatnej miere nižšia, vieme, že môže mať tento klient neskôr problém. 

Pracujeme na rovnakom trhu a pracujeme s relatívne rovnakými maržami. Preto je skutočne otázke, nakoľko sú stavebné firmy korektné pri vypracovávaní cenových ponúk a ich dodržiavaní. 

U nás to funguje korektne a svedčia o tom aj naše korektné vzťahy s našimi klientami aj po odovzdaní diela. K našim klientom sa vraciame, keď potrebujú čokoľvek okolo svojho rodinného domu dobudovať, prípadne dostavať. 


  • Obhliadka a vypracovanie cenovej ponuky je u nás zdarma - pre finálnu cenovú ponuku je potrebné doložiť výkaz výmer
  • Cenová ponuka je tvorená v oceňovacom systéme KROS
  • V prípade, že sa s Vami dohodneme na cene a termíne realizácie - uzavrieme spolu zmluvu, ktorá má všetky náležitosti transparentnej a korektnej dohody. Touto zmluvou sa riadime a prípadne ďalšie drobnejšie objednávky realizujeme cenovou ponukou a objednávkou
  • Všetky podmienky sú vopred dohodnuté a prípadne zmeny sú konzultované 
  • Takže na záver, prípadne pri platení Vás nemá čo prekvapiť 

Dohodnite si Vašu osobnú prípadne telefonickú konzultáciu +421 905 666 221 alebo +421 908 428 555