unnamedDnes sa spolu pozrieme na jednu z prípadových štúdií ako môžete postupovať, keď máte svoj pozemok a chcete sa posunúť ďalej za svojim vysnívaným bývaním.

Klient nás oslovil s tým, že má svoj pozemok. Dlho našu prácu sleduje na sociálnych sieťach a zvažuje, že by nás oslovil s výstavbou. Má čiastočnú predstavu o tom, ako má dom vyzerať, vie o potenciálnych problémoch, ktoré na pozemku sú – avšak potrebuje niekoho, kto mu ich pomôže vyriešiť. Potrebuje skúseného partnera, aby eliminoval čo najviac stresu s vybavovaním a dosiahol čo najefektívnejšie riešenia pri projektovaní svojho bývania.

Po telefonickom rozhovore sme sa s klientom dohodli na osobné stretnutie (keďže išlo o lokalitu, kde staviame). Klient nám povedal svoju situáciu a my sme na základe svojich možností načrtli ako postupujeme.

Na osobnom stretnutí nám klient povedal všetko čo on vedel o svojom pozemku, akú má predstavu o svojom bývaní, ako si predstavuje spoluprácu. Zaujímala ho cena, naše postupy prác. Ukázali sme mu naše práce, ktoré nemáme zverejnené nikde, kvôli anonymite pôvodného klienta.

Klientovi sme načrtli ako môže vyzerať v jeho prípade postupnosť krokov, kedy ešte nemáme podklady k vypracovaniu konkrétnej finálnej cenovej ponuky – avšak už by chcel využívať naše služby pri kreslení projektu a vybavovaní potrebných povolení. Klient zaplatí poplatok – ktorého výška je v závislosti od potrebných úkonov, ktoré od nás potrebuje. Tento poplatok je rozdelený taktiež na zálohovú časť a doplatok po dokončení práce architekta. Výška tohto poplatku sa odvíja aj od toho koľko profesií je nutné do tohto kroku zaradiť. Na základe vypracovanej dokumentácie sa následne vypracuje finálna cenová ponuka, na základe ktorej sa klient rozhodne či využije naše služby. Pri vypracovaní cenovej ponuky vychádzame vždy zo stavebného programu Cenkros – kde sú transparentné cenové mapy pre dané obdobie. Takto si môžeme s klientom odkontrolovať čo daná cena obnáša - zahŕňa presný typ materiálu  - tu presne klient vie, kde môže pri výstavbe ušetriť. V prípade, že klient s nami podpíše zmluvu a postavíme mu rodinný dom – suma za prvotné služby s vybavovaním projektu sa mu vo finále odráta. Ak sa klient rozhodne pre našu firmu, ideme vždy cez zmluvu o dielo.

Klient u nás získa partnera už od začiatku vybavovania. Vie čo všetko mu pomôžeme v celom procese vybaviť my a čo naopak si musí vyriešiť sám. Dostáva od nás rôzne možnosti, ktoré mu uľahčia rozhodovanie pri výbere postupov, materiálov, šetríme mu čas, prostriedky a hlavne spoluprácou s nami mu pomáhame znížiť stres, ktorý si výstavba domu so sebou nesie.